niedziela, 6 stycznia 2019

Hello Hamburg

Witajcie Kochani!
Tym razem wybraliśmy się do Hamburga. Super wycieczka! Jeżeli macie okazję odwiedzić to piękne miasto to bardzo polecam! Niesamowite miasto z przepiękną architekturą. Miasto tętniące życiem z mnóstwem pubów, restauracji a jeśli lubicie sztukę to na pewno się wam spodoba.
Wracając do Barbie to bawiła się fantastycznie. Pozowała cierpliwie i przyciągała spojrzenia wszystkich. Ja jak zwykle wyglądałem jak dziwadło ale mówi się trudno.

 Długo polowałem na tą Barbie ale w końcu udało mi się ją kupić na allegro. Zauważyłem też, że dużo lalek które można kupić na pułkach w USA na rynek europejski nie trafia. Wiem to bo ślędzę na bierząco wszystkie nowinki. To oczywiście pokazuje , że jestem uzależniony od ich kupowania. Na szczęście nie jestem milionerem bo wtedy bym zbudował osobny dom na moja kolekcję...XD
 Osobiście wolę zobaczyć lalkę na żywo nić kupować przez internet. Wielu zbieraczy lalek wam powie, że jakość się pogorszyła i nigdy nie ma gwarancji, że to co zamawiacie przez internet będzie zgodne ze zdjęciem promocyjnym. Oczywiście nie chodzi mi o to że przyślą inna lalkę ale że żabie oko, jedna brew wyżej od drugiej, wytrzeszcz oczu, brak symetrii, usta nadrukowane poza kształtem ust to tylko kilka przypadków. Na przykład dzisiejsza Barbie miała nadrukowaną szminkę troszkę wyżej... górna warga podchodziła do nosa. Na szczęście odrobina zmywacza do paznokci zdziała cuda. No ale to już chyba lekka przesada żeby tak kombinować bo ktoś na dziale kontroli jakości ...eeeee ...aaaaa... już wiem! Nie ma takiego działu XD!
Buziaki
Zapraszam do oglądania zdjęć!
Charlie 

------------------------------------------------------------------------------

 Hello, beloved!

This time we went to Hamburg. A great trip! If you have the opportunity to visit this beautiful city, I highly recommend it! An amazing city with beautiful architecture. A city full of life with a lot of pubs and restaurants, and if you like art, you'll love it.

Coming back to Barbie, she was enjoying herself fantastically. She posed patiently and drew everyone's glances. As usual, I looked like a freak. I have been hunting for this Barbie for a long time but in the end I managed to buy it on the Allegro. I also noticed that a lot of dolls that can be bought on US regiments do not hit the European market. I know this because I am sending out all the latest news. This of course shows that I am addicted to buying them. Fortunately, I'm not a millionaire because then I would build a separate house for my collection ... XD

 Personally, I prefer to see a doll live on a thread buy online. Many doll collectors tell you that the quality has deteriorated and there is never any guarantee that what you order online will be in line with the promotional picture. Of course, I do not mean that they will send another doll, but that the frog's eye, one eyebrow higher than the other, eyes pop out, lack of symmetry, lips printed outside of the mouth are just a few cases. For example, today's Barbie had a slightly larger lipstick printed ... her upper lip came up to her nose. Fortunately, a little nail polish remedy will do wonders. Well, it's probably a slight exaggeration to do this because someone in the quality control department ... eeeee ... aaaaa ... I know! There is no such department XD!
Charlieśroda, 5 grudnia 2018

Ha, Haa, Haa, Haaaa....!!!!Hello, beloved!

First of all, I warn you that it will be scary;) 
Secondly, I already feel the breaths on the back of all those collectors for whom the Barbie doll is sacred. I can not forget about all the mothers and fathers who hate me for destroying the toy and for the heart attack of their children :-D

Well... ;-)

I have wanted to do this for a long time. Why have I waited so long? Maybe I did not believe that I would be able to paint the doll's face on such a small scale. The fact is that with this type of painting imperfections are simply a plus. I suspect that if I had to do something else, I might have a problem. I admire everyone who paints and they do it professionally. If you were wondering, I sewed the clothes myself.

I hope you like it

Your Charlie :-*

..........................................................................................................
 
Witajcie Kochani!

Na wstępie już uprzedzam że będzie strasznie ;)
Po drugie czuję już oddechy na karku wszystkich tych kolekcjonerów dla których Barbie to świętość. Nie mogę też zapomnieć o wszystkich matkach i ojcach, którzy mnie nienawidzą za to, że zniszczyłem zabawkę i przyprawiam o zawał ich dzieci :D
Mówi się trudno;-P

Już dawno chodziło mi po głowie zrobienie właśnie takiej sesji. Czemu tak długo zwlekałem? Może nie wierzyłem, że będę umiał w tak małej skali pomalować twarz lalki. Fakt jest taki, że przy tego typie malunku niedoskonałości są wręcz plusem. Podejrzewam, że gdybym miał zrobić coś innego mógłbym mieć problem. Chylę czoła tym wszystkim, którzy malują i robią to profesjonalnie. Gdybyście się zastanawiali to stroje też sam uszyłem i pomalowałem.

Mam nadzieję, że się Wam spodoba i życzę przyjemnych wrażeń z oglądania o ile słowo "przyjemne" jest odpowiednie w tym przypadku ;-)

Wasz Charlie :-*