niedziela, 7 kwietnia 2019

Coffee and Selfie

Cześć Kochani!
Czyż nie jest wspaniała? Mój nowy zakup. Barbie Filipiny z serii Dolls of The World z 2012 roku. 
W oryginale ta lalka wyglądała zupełnie inaczej. Wszyłem jej nowe długie włosy i dałem nowe ruchome ciało Made To Move. Teraz mogę wreszcie ją Wam zaprezentować. Sesja bardzo klasyczna i elegancka. Myślę, że pasuje to do jej urody.

Buziaki
Wasz Charlie :-*
 .................................................................................

Hi everyone!
This is my new Barbie Philippines from the series Dolls of The World from 2012.

In the original, this doll looked completely different. I sewed her new long hair and gave me a new Made To Move mobile body. Now I can present it to you at last. Session very classic and elegant. I think it suits her beauty.


Kisses
Charlie: - *Sunday walk on the beach

Witajcie Kochani!
Spokojny dzień na plaży. Chyba nie ma sensu się rozpisywać nad tą spokojną i sielankową wycieczką naszych bohaterek. Zapraszam do oglądania :-).

Na zdjęciach mamy lalki z serii "Barbie Fashionistas"
1. Barbie Fashionistas 2016 - Fancy Flowers (oryginal body) na ciele Made To Move (Original with Brunette Ponytail) 2019

2. Barbie Fashionistas 2019 nr 110 ( tall body ) na ciele Made To Move (Curvy with Auburn Hair)

Wasz Charlie :-)

........................................................


Hello, beloved! 
A quiet day at the beach. I do not think there is any point in writing about this peaceful and idyllic trip of our heroines. I invite you to watch :-).

 In the pictures we have dolls from the "Barbie Fashionistas" series 
1. Barbie Fashionistas 2016 - Fancy Flowers (original body) on the body Made To Move (Original with Brunette Ponytail) 2019

 2. Barbie Fashionistas 2019 No. 110 (tall body) on the body Made To Move (Curvy with Auburn Hair) 2019
 
 Charlie :-)

 

niedziela, 3 lutego 2019

Weekend in Rome


Hi everyone!
This time, I and one of my Barbie went on a weekend to Rome. We were in the Vatican and ate delicious food. We focused on immortal classics, spagetti, pizza, ice cream! Everyone knows these flavors but in Rome everything tasted different. Of course, I mean it was delicious!

model: barbie collector; "Dolls of the World - Marocco" (2013)

Have a nice day!
Your Charlie
..............................................................
 
Cześć wszystkim!
Tym razem ja i jedna z moich Barbie wybraliśmy się na weekend do Rzymu. Byliśmy w Watykanie i jedliśmy przepyszne jedzenie. Stawialiśmy na nieśmiertelna klasykę, spagetti, pizza, lody! Każdy zna te smaki ale w Rzymie wszystko smakowało inaczej. Oczywiście chodzi mi o to, że było 
 przypysznie!

model: barbie collector; "Dolls of the World - Marocco" (2013)

Milego dnia kochani!
Wasz Charlie niedziela, 6 stycznia 2019

Hello Hamburg

Witajcie Kochani!
Tym razem wybraliśmy się do Hamburga. Super wycieczka! Jeżeli macie okazję odwiedzić to piękne miasto to bardzo polecam! Niesamowite miasto z przepiękną architekturą. Miasto tętniące życiem z mnóstwem pubów, restauracji a jeśli lubicie sztukę to na pewno się wam spodoba.
Wracając do Barbie to bawiła się fantastycznie. Pozowała cierpliwie i przyciągała spojrzenia wszystkich. Ja jak zwykle wyglądałem jak dziwadło ale mówi się trudno.

 Długo polowałem na tą Barbie ale w końcu udało mi się ją kupić na allegro. Zauważyłem też, że dużo lalek które można kupić na pułkach w USA na rynek europejski nie trafia. Wiem to bo ślędzę na bierząco wszystkie nowinki. To oczywiście pokazuje , że jestem uzależniony od ich kupowania. Na szczęście nie jestem milionerem bo wtedy bym zbudował osobny dom na moja kolekcję...XD
 Osobiście wolę zobaczyć lalkę na żywo nić kupować przez internet. Wielu zbieraczy lalek wam powie, że jakość się pogorszyła i nigdy nie ma gwarancji, że to co zamawiacie przez internet będzie zgodne ze zdjęciem promocyjnym. Oczywiście nie chodzi mi o to że przyślą inna lalkę ale że żabie oko, jedna brew wyżej od drugiej, wytrzeszcz oczu, brak symetrii, usta nadrukowane poza kształtem ust to tylko kilka przypadków. Na przykład dzisiejsza Barbie miała nadrukowaną szminkę troszkę wyżej... górna warga podchodziła do nosa. Na szczęście odrobina zmywacza do paznokci zdziała cuda. No ale to już chyba lekka przesada żeby tak kombinować bo ktoś na dziale kontroli jakości ...eeeee ...aaaaa... już wiem! Nie ma takiego działu XD!
Buziaki
Zapraszam do oglądania zdjęć!
Charlie 

------------------------------------------------------------------------------

 Hello, beloved!

This time we went to Hamburg. A great trip! If you have the opportunity to visit this beautiful city, I highly recommend it! An amazing city with beautiful architecture. A city full of life with a lot of pubs and restaurants, and if you like art, you'll love it.

Coming back to Barbie, she was enjoying herself fantastically. She posed patiently and drew everyone's glances. As usual, I looked like a freak. I have been hunting for this Barbie for a long time but in the end I managed to buy it on the Allegro. I also noticed that a lot of dolls that can be bought on US regiments do not hit the European market. I know this because I am sending out all the latest news. This of course shows that I am addicted to buying them. Fortunately, I'm not a millionaire because then I would build a separate house for my collection ... XD

 Personally, I prefer to see a doll live on a thread buy online. Many doll collectors tell you that the quality has deteriorated and there is never any guarantee that what you order online will be in line with the promotional picture. Of course, I do not mean that they will send another doll, but that the frog's eye, one eyebrow higher than the other, eyes pop out, lack of symmetry, lips printed outside of the mouth are just a few cases. For example, today's Barbie had a slightly larger lipstick printed ... her upper lip came up to her nose. Fortunately, a little nail polish remedy will do wonders. Well, it's probably a slight exaggeration to do this because someone in the quality control department ... eeeee ... aaaaa ... I know! There is no such department XD!
Charlie